GFG Marketing
Image default
Gezondheid

Vcare en het digitaal zorgdossier

Alles wat u moeten weten over het digitaal zorgdossier

Veel zorgverleners in Nederland werken inmiddels met een digitaal medisch dossier. In dit dossier staat alle informatie dat relevant is voor de zorg, begeleiding en eventuele behandelingen voor de patiënt. Wat er precies beschreven moet worden, is geformuleerd in de Wet Kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Cliëntendossier of zorgdossier worden gebruikt als synoniemen, want ze zijn hetzelfde. Als zorgverlener ben je verplicht het digitaal zorgdossier bij te houden en te actualiseren met nadruk op verschillende onderdelen. Voor iedere beroepsgroep gelden weer eigen regels en het is belangrijk dat u zich op de hoogte houdt welke regels voor u van toepassing zijn.

Wat moet het medisch dossier bevatten

Er zijn een aantal zaken die verplicht moeten bevatten in het digitaal medisch dossier. Deze zijn hieronder opgesomd.

 • NAW gegevens cliënt
 • De zorgovereenkomst
 • Zorg diagnoses
 • Rapport met vastlegging gegeven zorg en zorgplan
 • Medicatieoverzicht
 • Relevante incidenten die gevolgen kunnen geven aan cliënt
 • Mogelijke beperkingen
 • Verslag van gesprekken

Wat moet een een zorgplan aan voldoen

Iedere zorgaanbieder in Nederland is verplicht een zorgplan op te stellen voor de cliënt. Dit moet al binnen 6 weken na aanvraag van de zorg. Hiermee wordt een plan opgesteld die tenminste de volgende zaken bevat;

 • De doelen van de zorgverlening en binnen welk tijdsbestek dit moet plaatsvinden. Dit is uiteraard afhankelijk van mogelijkheden en beperkingen die er zijn.
 • Concreet uitschrijven hoe deze doelen bereikt gaan worden door zorgaanbieder en cliënt.
 • Wie is er verantwoordelijk voor de diverse onderdelen en hoe wordt de zorg op elkaar afgestemd.
 • Akkoord van de cliënt.

Wees secuur met een digitaal medisch dossier

Voor alle zorgverleners geldt dat werken met het elektronisch patiënten dossier secuur werk vraagt. Immers, er wordt omgegaan met zeer privacy gevoelige informatie. Zo zijn er een aantal zaken die gebruikers zelf kunnen ondernemen om de veiligheid hoog te houden. Enkele tips zijn.

 • Wijzig uw wachtoord periodiek, bijvoorbeeld eens per kwartaal
 • Deel uw wachtwoord nooit met iemand anders en ook niet uw collega
 • Sla uw inloggegevens niet op in uw browser.
 • Beveilig uw computer altijd met een wachtwoord of pincode.
 • Gebruik nooit onbeveiligd wifi netwerken.
 • Vergeet niet uit te loggen als u klaar bent.
 • Vergrendel uw computer of zet deze uit, wanneer u niet op uw werkplek zit.

Vcare en het digitaal zorgdossier

Vcare is dé communicatie specialist voor zzp’ers en zorgorganisaties in Nederland. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en ontwikkelen slimme cloudbased software voor onze gebruikers om werken in de zorg effectiever en efficiënter te maken.

Ons streven is om meer tijd vrij te maken bij de zorgprofessional zodat er rijd overblijft voor daadwerkelijke acute zorg. Middels onze integratie koppelingen met HIS, HIX en HAPIS systemen van Pharmapartners, Chipsoft en Topicus kunnen wij nagenoeg alle huisartsen in Nederland ondersteunen met slimme oplossingen voor zorg op afstand (veilig beeldbellen), het werken met e-consult en bijvoorbeeld automatisch terugbellen of een handige SMS service voor herinneringen en afspraak bevestigingen.

Graag komt een Vcare adviseur bij u langs voor een demo. Maak een afspraak via info@vcareconnect.nl of bel ons op 088-4800900