GFG Marketing
Image default
Internet

Marketing Automation met CRM

Ontdek hoe u kunt profiteren van CRM-functies voor marketingautomatisering en zo de marketingkosten kunt verlagen.  

Bedrijfssoftware heeft tal van toepassingen. Crm-systemen stellen bedrijven bijvoorbeeld in staat  om alle klantrelatieprocessen digitaal in kaart te brengen. Binnen de software kan voor elke individuele klant een apart digitaal bestand worden aangemaakt. Hierin wordt alle belangrijke informatie over de klant opgeslagen; van stamgegevens zoals naam en adres tot contactgeschiedenis. Tegelijkertijd combineert CRM-software de functies van verschillende afdelingen. Deze omvatten bijvoorbeeld verkoop, marketing, callcenter, contactbeheer, klantenservice, workflowbeheer, rapportage en projectbeheer. Niet elk bedrijf profiteert echter van het gebruik van al deze functies tegelijkertijd. Het gaat veeleer om het vinden van een systeem waarmee alle bedrijfsprocessen van uw eigen bedrijf digitaal in kaart kunnen worden gebracht. Op deze manier kunnen bedrijven erin slagen om de digitale transformatie in hun eigen bedrijfsvoering te brengen. 

Wat is digitale transformatie?

Maar wat is digitale transformatie eigenlijk? In het gewone spraakgebruik worden digitalisering en digitale transformatie vaak gelijkgesteld. In feite kan er wel een afbakening worden gemaakt. Digitalisering verwijst bijvoorbeeld meestal naar een digitaal herontwerp van analoge wafers op procesniveau. Digitale transformatie kan daarentegen ook het herontwerp van hele bedrijfsmodellen omvatten: keyword digital business. Digitale transformatie verwijst bijvoorbeeld naar de transformatie van fysieke retail naar e-commerce. Naast de CRM-software zijn ook andere systemen betrokken bij de digitale transformatie of kunnen ze de digitale transformatie in uw eigen bedrijf ondersteunen. Zo maakt ERP-software het mogelijk om alle bedrijfsprocessen digitaal in kaart te brengen. Binnen het systeem kunnen deze vervolgens zowel worden beheerd als geoptimaliseerd, zodat beschikbare middelen doelgerichter en efficiënter kunnen worden ingezet. 

Marketing Automation met CRM 

Misschien wel een van de belangrijkste toepassingsgebieden voor CRM-software is marketing. Een CRM-software kan tal van functies op dit gebied dekken. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot: 

  • Cross-channel marketing, 

  • Campagne management, 

  • dynamische inhoud, 

  • Huisstijlbeheer, 

  • evenementenbeheer, 

  • E-mailcampagnes, 

  • loyaliteitsprogramma’s, 

  • SMS-marketing, 

  • social media marketing of social media campagnes en 

  • marketing automation 

Marketing automation is een softwarematige methode voor het automatiseren van marketing- en salesprocessen. Dit gebied omvat verschillende processen en activiteiten van marketing en verkoop, waarbij gebruikersprofielen worden verrijkt met informatie op basis van klantveroudering. Op deze manier moeten geautomatiseerde processen voor gepersonaliseerde, individuele klantcommunicatie worden ontworpen. Het kerndoel is ook om het aantal potentiële nieuwe klanten te vergroten. 

Gerichte klantbenadering 

Kortom, marketingautomatisering begint vanaf het moment waarop een potentiële klant voor het eerst contact heeft met het bedrijf. Op dit punt wordt een apart klantprofiel gemaakt in het CRM-systeem. Dit proces kan ook aanzienlijk worden geautomatiseerd met behulp van een CRM-systeem, zodat slechts een kleine, handmatige inspanning nodig is voor het verzamelen van gegevens. Het klantprofiel kan dan via het systeem automatisch worden verrijkt met belangrijke data; wanneer er een aanspreekpunt is tussen klanten en bedrijven. Op deze manier ontstaat in de loop van de tijd een 360° beeld van het betreffende klantcontact. Campagnes kunnen zo gerichter en klantgerichter worden uitgevoerd. Dit helpt op zijn beurt om de verkoopkansen te vergroten. De automatisering van marketingprocessen bespaart ook tijd en geld door handmatige inspanningen tot een minimum te beperken.