GFG Marketing
Image default
Zakelijke dienstverlening

Re-integratie en outplacement

Er zijn talloze redenen waarom iemand  door ziekte zijn werk niet meer aan kan, of in de WIA terechtkomt. Er zijn echter net zoveel redenen om weer aan het werk te willen.

Hoe langer iemand uit het arbeidsproces is, hoe meer moeite het kost om er weer in terug te komen. Vaak blijkt dat iemand uit onmacht over zijn situatie allerlei denkbeelden over zichzelf en zijn situatie heeft gemaakt, waarom het toch niet zal lukken. Dan is het nodig om samen te kijken welke belemmeringen dit veroorzaken en hoe deze verholpen/veranderd kunnen worden.
De aanpak is vergelijkbaar met het outplacement traject.

Het traject gebeurt echter in kleinere stapjes waarbij aandacht wordt geschonken aan de belasting/belastbaarheid en de “energie” van de kandidaat.
Vanuit de Wet Verbetering Poortwachter wordt bij ziekteverzuim veel sneller gehandeld dan vroeger. In een situatie van (dreigende) overspannenheid door overbelasting in de werksituatie en/of privé-situatie is het soms goed om even los te komen van de eigen omgeving om weer nieuwe energie op te doen.
In deze situatie bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van een kortdurend traject, waarbij de kandidaat verblijft in een eigen huisje en het traject bestaat uit ontspannende elementen en coachingsgesprekken.

CASEMANAGEMENT

Sinds de invoering van de Wet Verbetering Poortwachter worden werkgevers zich steeds bewuster van de kosten die een zieke werknemer met zich meebrengt.
Aangezien ook de loondoorbetaling verplichting verlengd is naar 2 jaar en werkgevers zelf verantwoordelijk zijn voor de re-integratie van hun zieke werknemers willen zij graag het heft in eigen handen houden en niet afhankelijk zijn van grote bureaucratische organisaties.
Werkgevers kiezen er dan ook steeds meer voor de “regie” van ziekteverzuim over te laten aan kleine gespecialiseerde bureau’s.

De Spoor 2 Re-integratiespecialist biedt vanuit langdurige kennis over de Sociale Verzekeringen en ervaring rondom ziekteverzuim de volgende diensten aan:

–  informatie over de huidige wetgeving;
– een heldere probleemanalyse door zowel met de zieke werknemer (thuis of bij ons op kantoor) als met de direct leidinggevende te praten;
– werkplekanalyse: advies over werkaanpassingen cq taakverschuivingenoverleg met de Arbo-arts;
– begeleiding bij terugkeer in het eigen werk of ander werk bij eigen werkgever;
– indien er bij de eigen werkgever geen mogelijkheden zijn,  begeleiding naar ander werk (zie re-integratie en outplacement);
– Conflictbemiddeling indien de oorzaak van het verzuim een (arbeids)conflict betreft.

https://www.spoor2reintegratiespecialist.nl