GFG Marketing
Image default
Internet marketing

Voordelen van coderen

Het aanbrengen van informatie zoals tekst en cijfer op een product of verpakking noem je coderen. Dit gebeurt meestal door middel van inkt. Het coderen heeft verschillende doelen en er zijn ook verschillende manieren waarop er gecodeerd kan worden.

Coderen helpt bij het overdragen van informatie. Voor de gebruiker is het namelijk mogelijk om direct informatie te verkrijgen met het coderen. Onder andere de houdbaarheidsdatum, contactgegevens of gebruiksinstructies kunnen hiermee verkregen worden. Ook worden producten herkenbaar gemaakt met behulp van barcodes, QR codes of typenummers.

Consumenten kunnen met behulp van het coderen sneller afrekenen en verkopers kunnen de voorraden zo beter en makkelijker bijhouden. Er kunnen bijvoorbeeld ook kortingscodes aan de code worden toegevoegd, zodat bij het scannen van de code deze korting automatisch wordt meegerekend. Door middel van het coderen is er de mogelijkheid om het product tijdens de distributieketen te volgen, maar deze codes kunnen ook een belangrijk middel zijn om namaakproducten tegen te gaan. Er worden tegenwoordig veel producten illegaal nagemaakt en verkocht die er bijna hetzelfde uitzien als het origineel. Met behulp van een intelligente codeertechnologie kunnen fabrikanten dus unieke productidentificatiecodes toepassen, wat vervalsing over het algemeen moeilijker maakt. Onder intelligente codeertechnologie valt onder andere het verbeteren van standaard artikel- en seriecodes door het wijzigen van specifieke tekens in de codes.

Het coderen met een lasermachine is ideaal voor permanente coderingen. Dit houdt in dat de codering niet weggeveegd of weggekrast kan worden. Om deze rede wordt de laser ook meer en meer gebruikt voor het coderen, graveren en markeren van materialen en producten. Het is natuurlijk afhankelijk van materiaal of product dat gemarkeerd moet worden welk specifiek type laser er nodig is.

De etikettering van levensmiddelen moet volgens de EU-verordening goed leesbaar zijn. Een duidelijke en heldere schriftbeeld is daarbij dus een basisvereiste voor elk codeersysteem.

https://coding.koenig-bauer.com/nl/