GFG Marketing
Image default
Dienstverlening

Welke rol spelen energiebedrijven in de energietransitie?

We moeten, of we het nu willen of niet, met elkaar richting een samenleving die – volgens de doelstellingen van de Nederlandse overheid en Europese Unie – in 2050 klimaatneutraal is. Dat betekent feitelijk dat er geen tot nauwelijks fossiele brandstoffen meer mogen worden gebruikt en alleen duurzame energiebronnen, zoals energie via waterkracht, windkracht en zonnekracht.

Dit transformatieproces staat ook wel bekend als de energietransitie. In dit omvormingsproces spelen tal van instanties, naast natuurlijk particulieren, een belangrijke rol. Denk aan de overheid, het bedrijfsleven en uiteraard energiebedrijven. De laatstgenoemde categorie speelt een hoofdrol in het proces van energietransitie. Maar wat doen energiebedrijven precies op dit gebied? Hoe ziet de relatie tussen energietransitie en energiebedrijven. Hoe verhouden energietransitie en energiebedrijven zich tot elkaar?
 

Energietransitie en energiebedrijven

De energietransitie lijkt op het eerste oog misschien een ontwikkeling die positief is voor energiebedrijven. Immers, als er organisaties zijn die hier verstand van hebben, zijn het de energiebedrijven wel. Toch zijn verandert de rol van een energiebedrijf ingrijpend door de energietransitie. Energiebedrijven worden steeds meer energiepartners in plaats van energieleveranciers. Immers: als energie uit duurzame bronnen komt en veelal zelf door particulieren en bedrijven wordt opgewekt, wordt de rol van energieleveranciers kleiner. In plaats daarvan zullen ze zich mee gaan richten op het geven van advies op maat en de begeleiding van mensen en instanties die een duurzamer energiegebruik willen realiseren. Feitelijk hebben burgers en ondernemingen zichzelf nu de rol toegekend van energieleveranciers. En dat betekent een grote uitdaging voor de energiebedrijven.
 

Ook het netbeheer verandert door de energietransitie

Doordat particulieren, fabrieken en andere bedrijven steeds meer zelf hun energie zijn gaan opwekken, moet ook het energienetwerk verder aangepast worden. Er wordt namelijk nu van alle kanten energie terugverkocht aan het netwerk. En dat betekent dat netwerken aangepast moeten worden om tweerichtingsverkeer mogelijk te maken. Energieleveranciers en netwerkbeheerders krijgen ook te maken met wetgeving, zoals de Wet Voortgang Energietransitie (VET). Deze in 2018 ingegane wet bepaalt onder meer dat er geen nieuwbouwwoningen op gas meer gebouwd mogen worden. Deze bepaling heeft direct invloed op de activiteiten van energiebedrijven en netwerkbeheerders. U ziet het: de wisselwerking tussen de energietransitie en de energiebedrijven is meer dan dynamisch en leidt tot tal van nieuwe uitdagingen en ontwikkelingen in de energiesector.

Lees meer over de energietransitie